Projekt Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu (KOCles 2.0) se je zaključil zelo uspešno! Doseženi in preseženi so vsi zadani cilji, podjetja partnerji pa si želijo nadaljevanja! KOCles 2.0 je tako izvedel 898 usposabljanj s 5.392 udeleženci (cilj: 1000),...

read more