Drugi sestanek partnerstva KOCles 3

22. septembra 2021 je bil izveden drugi sestanek partnerstva na katerem so bile obravnavane dosedanje aktivnosti za vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra, poleg tega so bili partnerji seznanjeni z glavnimi nalogami v letošnjem letu.

KOCles je uspešno začel z polnim delovanjem, v prihodnjem obdobju pa se predvideva nadaljnje pospeševanje izvajanja usposabljanj.