KOCles 3 je začel z delovanjem!

7. julija 2021 je bil izveden uvodni sestanek partnerstva Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu 3.0 (KOCles 3), na katerem sodeluje 29 partnerjev od katerega 24 lesnih n pohištvenih podjetij ter 5 institucij s področja lesarstva. Projekt bo trajal do oktobra 2022.

Namen KOCles 3 izvedba usposabljanj s katerimi bodo podjetja partnerji dosegli poslovne izboljšave na ključnih področjih, med katerimi lahko naštejemo digitalno transformacijo, krožno ekonomijo, razvoj, vodenje, optimizacijo procesov, trženje in marketing ter specifična tehnična znanja.

Gre že za tretji KOCles projekt od leta 2013 dalje, s katerim pomagamo podjetjem v lesnem sektorju k izboljševanju konkurenčnosti.


Aktivnost v okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu 3.0 je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije – Direktorat za lesarstvo.