KOCles 3 predstavljen na Dnevih slovenskega lesarstva 2022

14. aprila 2022 je bil na Dnevih slovenskega lesarstva, osrednjem dogodku lesenega sektorja, med drugim predstavljen tudi projekt Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu 3.0.

Predstavitev KOCles 3 je bila izvedena v okviru tematskega sklopa o kadrih in poklicih v lesarstvu.
V tem sklopu so se udeleženci lahko seznanili s potekom prenove študijskih in srednješolskih programov lesarstva in o zaznanem povečanju vpisa na te programe v zadnjih nekaj letih. Predstavljen je bil tudi mednarodni projekt ALLVIEW. Izvedena je bila tudi tematika okrogla miza z udeležbo predstavnikov izobraževalnih organizacij, države in podjetij, glede aktualnega stanja na področju kakovosti oz. prenove sektorskih izobraževalnih programov, zagotavljanja kadrov in večanja ugleda lesarskega poklica. To je namreč osnova, da se bodo mladi v večjem številu odločali za lesarske poklice.

V predstavitvi KOCles 3, je Bernard Likar iz Lesarskega grozda predstavil namen, vsebino in dosedanje delovanje KOCles 3, ki se ga s podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za lesarstvo izvaja že tretjič zapovrstjo. Dejal je tudi, da “V času usposabljanja zaposleni pridobijo znanja, ki prispevajo k inovativnosti in prebojnosti podjetja, v katerem so zaposleni oziroma njegovih izdelkov ter povečujejo njegovo konkurenčnost. Motivirani in kompetentni zaposleni so največja vrednost vsakega podjetja”.

Več o Dnevih slovenskega lesarstva najdete TUKAJ.