KOCles 4 prehaja v drugo leto delovanja

Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 4.0, ki se je začel januarja 2023, prehaja v zaključno leto delovanja. Podjetja in institucije znanja ki tvorijo partnerstvo, so v letu dni delovanja dosegli vse zastavljene cilje.

V tem času je bilo izvedeno preko 500 delavnic, nekatere so bile dostopne tudi za vsa podjetja iz lesne in pohištvene panoge. Partnerstvo je v tem času doseglo 63% črpanje razpoložljivih sredstev ter 66% doseganje načrtovanih vključitev.

Poleg usposabljanj v podjetjih, so bila izvedena tudi usposabljanja za skupine podjetij ter notranja usposabljanja in svetovanja s strani v partnerstvo vključenih institucij.

Največji poudarek je bil na usposabljanjih na področju uvajanja sprememb v podjetje in optimizacija procesov, digitalizacija in avtomatizacija ter izboljševanje specifičnih kompetenc zaposlenih. Sledijo področje trženja in razvoja – oblikovanja produktov in inovacije. Pomemben delež usposabljanj je bil izveden tudi na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva.

V nadaljevanju, bomo na KOCles dali še večji poudarek povezovanju podjetij in institucij znanja ter usposabljanjem na aktualnih področjih, kot so na primer krožna ekonomija, razvoj in učinkovito vodenje.