Kontakt


Organizacija in vodenje KOCles poteka preko jasne upravljavske strukture. Svet KOCles, ki ga na enakopravni osnovi sestavljajo predstavniki vseh partnerjev, tvori posvetovalno telo projekta. Preko Sveta KOCles se oblikujejo stališča in priporočila glede vodenja projekta ter vsebinskega izvajanja programa usposabljanj. Svet sodeluje tudi pri končni evalvaciji dosežkov KOCles.

Projektna pisarna KOCles, sestavljajo projektno zaposleni strokovnjaki, kateri zagotavljajo kvalitetno obvladovanje vseh funkcij projektne pisarne; vsebinsko, strokovno, administrativno in finančno vodenje projekta.

Sestava projektne pisarne:

Bernard Likar dipl.inž.les., vodja projektne pisarne
Igor Milavec univ.dipl.inž.les., kakovost izvajanja programa usposabljanja
mag. Erika Valentinčič, asistentka

Kontaktirajte nas:


    * Vpisani podatki bodo namenjeni le odgovoru na Vaše sporočilo.

    S posredovanjem sporočila potrjujem, da sem seznanjen z Politiko varovanja osebnih podatkov.