O projektu


Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 4.0 (KOCles 4) povezuje 30 partnerjev, ki so s skupnim projektom kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023-2024. Razpis je v Uradnem listu št. 4/2023 dne 13.1.2023 objavil MGTŠ Direktorat za lesarstvo. Vlogo je v imenu partnerstva na razpis vložil Zavod Lesarski grozd, ki je bila s sklepom o izboru dne 20.3.2023 izbrana za izvajanje.

Trajanje projekta je od januarja 2023 do oktobra 2024, za izvajanje programa usposabljanj KOCles 4 pa je namenjenih 600.000 EUR javnih sredstev.

Namen in cilji


Glavni namen KOCles glede na cilje razpisa:

  • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva;
  • doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva;
  • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

Rezultati


Direktorat za lesarstvo pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je od leta 2013 za izvajanje štirih projektov KOCles, namenil sredstva v višini 2.250.000 eur, kar je omogočilo preko 14.000 vključitev zaposlenih v usposabljanja in več deset poslovnih izboljšav v podjetjih. Rezultate predhodnih projektov KOCles si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

  • Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 3.0 (2021-2022) TUKAJ.

  • Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 2.0 (2016-2018) TUKAJ.

  • Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 1.0 (2013-2015) TUKAJ.

  • Predhodni pilotni projekt vzpostavljanja panožnega centra za usposabljanje je bil razvit v okviru mednarodnega Leonardo da Vinci projekta KnowFORwood med leti 2008 in 2011.