O projektu


Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 3.0 (KOCles 3) povezuje 29 partnerjev, ki so s skupnim projektom kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022. Razpis je v Uradnem listu št. 74/2021 dne 14.5.2021 objavil MGRT Direktorat za lesarstvo. Vlogo je v imenu partnerstva na razpis vložil Zavod Lesarski grozd, s sklepom o izboru dne 15.7.2021 izbrana za izvajanje.

Trajanje projekta je od maja 2021 do oktobra 2022, za izvajanje programa usposabljanj KOCles 3 pa je namenjenih 600.000 EUR javnih sredstev.

Namen in cilji


Namen KOCles glede na cilje razpisa:

  • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva;
  • doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva;
  • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

Rezultati


Po obsegu sredstev je to največji KOCles doslej, rezultate predhodnih projektov KOCles pa si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

  • Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 2.0 (2016-2018) TUKAJ.
  • Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 1.0 (2012-2015) TUKAJ.
  • Predhodni pilotni projekt vzpostavljanja panožnega centra za usposabljanje je bil razvit v okviru mednarodnega Leonardo da Vinci projekta KnowFORwood med leti 2008 in 2011.