Politika varovanja osebnih podatkov

Politika varovanja osebnih podatkov


Zahvaljujem se vam za obisk spletnih strani www.kocles.si. Varstvo vaših osebnih podatkov je zelo pomembno, zato vam, skupaj z vsebinami na spletni strani, zagotavljam tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. V nadaljevanju Politike varovanja osebnih podatkov izraz »upravljavec« pomeni Lesarski grozd, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, elektronska pošta: pisarna@kocles.si.
Ta politika varovanja ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od uporabnikov. »Uporabnik«, v Politiki varovanja osebnih podatkov, pomeni obiskovalca spletne strani, pošiljatelja elektronske pošte oz. dejanskega uporabnika storitve upravljavca v fizični obliki ali na daljavo.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov


Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Lesarski grozd, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana .
Davčna številka: SI23254513
Matična številka: 1470914000

Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na elektronskem naslovu: pisarna@kocles.si
Z obiskom spletne strani in posredovanjem osebnih podatkov oz. uporabo storitve kot uporabnik izjavljate, da dovolite upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov .

Kategorije osebnih podatkov


Pridobljeni podatki, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
-elektronski naslov (e-poštni naslov) uporabnika;
-ime in priimek uporabnika;
-katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
-katere strani je uporabnik obiskal na portalu;
-IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov


Vaše osebne podatke lahko upravljavec obdeluje po naslednjih pravnih podlagah:
kadar je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca (npr. izdaja računov za naročene storitve);
kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za dogovor o storitvi, rezervacijo termina oz. za izvedbo storitve;
kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o ponudbi upravljavca, ki temelji na oblikovanju profilov);
kadar obstaja za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes .

Nameni obdelave osebnih podatkov


Upravljavec Lesarski grozd, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, bo podatke, ki jih je pridobil od uporabnikov, uporabljal za enega ali več navedenih namenov:
-komuniciranje z uporabnikom glede zagotavljanja in izvedbe storitev ter odgovarjanja na povpraševanja;
-obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po elektronski pošti ;
-segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
-za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
-za statistične analize o uporabi upravljavčeve spletne strani;
Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja


Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti storitev oziroma z upravljavcem skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bo navedeno vsakič, ko upravljavec od vas pridobiva osebne podatke.

Čas hrambe


Osebne podatke posameznika upravljavec hrani časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika upravljavec njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše v skladu z zakonodajo.
Če bi v pri upravljavcu prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hrani in obdeluje osebne podatke, bo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisal na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z uporabnikom ali jih pripisati uporabniku.
Podatke o izdanih računih upravljavec hrani 10 let od izdaje računa, skladno z zakonodajo.
Podatki, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe oz. za izvedbo storitve uporabniku se hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbe oz. izvedbe storitve.

Varovanje osebnih podatkov


Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Pravice uporabnikov


Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:
Da od upravljavca kadarkoli zahtevate:
-potrditev ali obdeluje vaše osebne podatke;
-dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
-eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
-popravek netočnih osebnih podatkov;
-omejitev obdelave, kadar:
–oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
–je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
-osebnih podatkov upravljavec ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
-izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
-izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas upravljavec pri tem oviral;
-prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
-da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov;
-pravico, da zoper upravljavca vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Vsak uporabnik ima možnost, da se odjavi od prejemanja sporočil tako, da pa pošlje elektronsko sporočilo z odjavo na pisarna@kocles.si ali z odgovorom na konkretno prejeto elektronsko sporočilo.

Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe


Vaših osebnih podatkov upravljavec ne posreduje in ne omogoča seznanitve z njimi tretjim osebam razen tistim, ki imajo z upravljavcem sklenjeno pisno pogodbo oz. drugo zakonsko podlago na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim upravljavec lahko posreduje osebne podatke, so:
-Ponudniki pošiljanja elektronskih sporočil;
-Izvajalci storitev upravljavca ter njegovi družinski člani, če delajo za upravljavca, skladno z zakonodajo (institut kratkotrajnega dela)

Pogodbeni sodelavci


Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil upravljavca in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Postopek uveljavljanja pravic


Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in Kontaktni podatki na spletni strani.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.
Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, mora upravljavec odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Pravno obvestilo


Vse vsebine, objavljene na www.kocles.si so last Lesarski grozd, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. Lahko jih kopirate in razmnožujete z izjemo objavljenih osebnih fotografij, katere ne smete kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli način. Upravljavec ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani in si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani.
Politika varovanja osebnih podatkov velja od 14.5.2021.